Welcome to the website of Maria Diduch

Maria Diduch was born in Łódź, Poland, in 1947. In the years 1967-1973 she studied at the Department of Fashion Design at the Higher School of Art and Design in Łódź. She graduated in 1973 with honors in painting (studio of prof. Zdisław Głowacki), in fashion design (studio of prof. Aleksandra Pukaczewska) and jewelry design (studio of prof. Lena Kowalewicz)

In that same year she moved to Holland where she started her artistic career in painting and drawing. During the 1980s and 90s she used various techniques and worked with different themes in order to experience new artistic possibilities. She started her experiments with hand-made paper and organic fibers (for example silk).

For over 20 years now, paper has become for her a new medium of self expression. First, Maria Diduch created two-dimensional compositions (which were the continuation of her oil paintings) as well as lace-like installations, single objects and art books. The value and power of those works are determined by the color, the easiness of mixing medias (fabrics, plant fibers) as much as the light interacting with them.

Her art is widely appreciated. Maria Diduch has been invited to take part in various international exhibitions and art competitions during which her works are commonly nominated to awards. She is known mostly for her installations. Maria Diduch received the Grand Prix for her work entitled “The Lightness of Being” at the 10-th International Lace Biennial in 2002, which was the greatest honor and is considered as the highlight of all her efforts.

Maria Diduch participated in over 100 exhibitions (individual and collective) presenting the art of paper, textile art, art books and paintings across Europe. She is a member of international organization gathering artists who work in paper IAPMA (International Association of Hand Papermakers and Paper Artists).

For many years the artist has conducted classes in her studio, in the form of whole-year drawing and painting courses and workshops in the technique of handmade paper both for adolescents and adults.You are invited to read more about her work on this website at "Resume". Furthermore, you may see her most important work in the "Photogallery" and you also have the opportunity to buy her art work in the "eGallery Shop". Have a pleasant stay on this website.

Maria Diduch has received the "Decoration of honor Meritorious for Polish Culture" from the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland in 2022.

Welkom op de website van Maria Diduch

Maria Diduch werd geboren in Łódź, Polen, in 1947. In de jaren 1967-1973 studeerde zij aan de afdeling Fashion Design aan de Academie voor Kunst en Design in Łódź in Polen. Ze studeerde in 1973 cum laude af in de schilderkunst, in mode ontwerp en het ontwerpen van sieraden.

In datzelfde jaar verhuisde ze naar Nederland waar ze begon aan haar artistieke carrière in schilderen en tekenen. Tijdens de jaren 1980 en '90 gebruikte ze verschillende technieken en werkte ze met verschillende thema's om nieuwe artistieke mogelijkheden te ervaren. Zij begon destijds haar experimenten met handgeschept papier en organische vezels (bijvoorbeeld zijde).

Al meer dan 20 jaar, is het papier voor haar een nieuw medium van zelfexpressie geworden. Ten eerste, vervaardigd Maria Diduch tweedimensionale composities (die een vorm van voortzetting zijn van haar olieverfdoeken), kant-achtige installaties, objecten en kunstboeken. De waarde en de kracht van deze werken worden bepaald door de kleur, het gemak van het mengen van de media (stoffen, plantaardige vezels) en de lichte interactie tussen hen.

Haar kunst wordt alom gewaardeerd. Maria Diduch wordt regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan diverse internationale tentoonstellingen en kunst wedstrijden waarin haar werken vaak worden voorgedragen voor prijzen. Ze is vooral bekend om haar installaties. Maria Diduch ontving de Grand Prix voor haar werk getiteld "De lichtheid van het bestaan" bij de 10-e Internationale Kantbiënnale in 2002. Dat was een grote eer en deze prijs wordt beschouwd als het hoogtepunt van al haar inspanningen.

Maria Diduch nam deel aan meer dan 100 tentoonstellingen (individueel en collectief) en presentaties papier kunst, textiel kunst, kunst boeken en schilderijen in heel Europa. Zij is lid van de internationale organisaties van kunstenaars die werken in papier IAPMA (International Association of Hand papiermakers en Paper Artists).

Al vele jaren geeft zij lessen in haar atelier, in de vorm van teken-en schilderlessen en workshops in de techniek van handgeschept papier zowel voor kinderen en volwassenen.

U kunt meer over haar oeuvre lezen op deze website in de rubriek "Resume". Verder kunt u de belangrijkste werken van haar oeuvre bekijken in de "Photogallery" en heeft u ook de mogelijkheid om een kunstwerk aan te schaffen via de "eGallery Shop". Veel plezier en bij het bezichtigen van deze website.

In datzelfde jaar verhuisde ze naar Nederland waar ze begon aan haar artistieke carrière in schilderen en tekenen. Tijdens de jaren 1980 en '90 gebruikte ze verschillende technieken en werkte ze met verschillende thema's om nieuwe artistieke mogelijkheden te ervaren. Zij begon destijds haar experimenten met handgeschept papier en organische vezels (bijvoorbeeld zijde).

Al meer dan 20 jaar, is het papier voor haar een nieuw medium van zelfexpressie geworden. Ten eerste, vervaardigd Maria Diduch tweedimensionale composities (die een vorm van voortzetting zijn van haar olieverfdoeken), kant-achtige installaties, objecten en kunstboeken. De waarde en de kracht van deze werken worden bepaald door de kleur, het gemak van het mengen van de media (stoffen, plantaardige vezels) en de lichte interactie tussen hen.

Haar kunst wordt alom gewaardeerd. Maria Diduch wordt regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan diverse internationale tentoonstellingen en kunst wedstrijden waarin haar werken vaak worden voorgedragen voor prijzen. Ze is vooral bekend om haar installaties. Maria Diduch ontving de Grand Prix voor haar werk getiteld "De lichtheid van het bestaan" bij de 10-e Internationale Kantbiënnale in 2002. Dat was een grote eer en deze prijs wordt beschouwd als het hoogtepunt van al haar inspanningen.

Maria Diduch nam deel aan meer dan 100 tentoonstellingen (individueel en collectief) en presentaties papier kunst, textiel kunst, kunst boeken en schilderijen in heel Europa. Zij is lid van de internationale organisaties van kunstenaars die werken in papier IAPMA (International Association of Hand papiermakers en Paper Artists).

Al vele jaren geeft zij lessen in haar atelier, in de vorm van teken-en schilderlessen en workshops in de techniek van handgeschept papier zowel voor kinderen en volwassenen.

U kunt meer over haar oeuvre lezen op deze website in de rubriek "Resume". Verder kunt u de belangrijkste werken van haar oeuvre bekijken in de "Photogallery" en heeft u ook de mogelijkheid om een kunstwerk aan te schaffen via de "eGallery Shop". Veel plezier en bij het bezichtigen van deze website.

Maria Diduch heeft in 2022 de "Ereteken van Verdienstelijke voor Poolse Cultuur" ontvangen van het Ministerie van Cultuur en Nationaal Erfgoed van de Republiek Polen.